Carrière Overzicht

Als consultant en projectleider heb ik voor- en binnen het bedrijf Logica diverse projecten en opdrachten met goed resultaat volbracht.
Sinds 2013 heb ik mijn leiderschap- en coach kwaliteiten verder ontwikkeld door particulieren met loopbaan- en/of persoonlijke leervragen te coachen.

mei 2012 – Heden      Kopwerk Coaching & Consulting

In 2013 heb ik een opleiding gevolgd om me in 2014 te vestigen als gediplomeerd coach.

Als resultaat heb ik diverse coachtrajecten succesvol begeleid en afgerond.

Activiteiten

 • Coachen van particulieren met leervragen over loopbaan en/of zelfontwikkeling

 

jan 2010 – mei 2012            Consultant / projectleider – Het Nieuwe Werken
Interne opdracht binnen Logica.

Logica besluit in 2010 om Het Nieuwe Werken te implementeren. Hiervoor worden diverse vestigingen gesloten waarvoor er een nieuwe manier van werken wordt geïntroduceerd. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor implementatie van het concept, waarbij ik nauw samenwerkte met diverse interne afdelingen. Naast mijn functie als projectleider was ik als consultant ook verantwoordelijk voor ontwikkelen en schrijven van documentatie, het geven van trainingen en workshops en het opstellen van nieuwsbrieven.

 Als resultaat is het ‘Het Nieuwe Werken’ in NL geïmplementeerd en dient dit als concept voor Logica Group

Activiteiten

 • Implementatie van “Het Nieuwe Werken” bij Logica NL
 • Directe rapportage aan de verantwoordelijke (programma)manager
 • Opstellen van het concept en de managementsamenvatting voor de Stuurgroep en directie
 • Opstellen van adviesdocumenten in samenwerking met afdeling ICT voor het MT
 • Samenstellen en bewaken van release-planningen
 • Inhoudelijke afstemming met HR, ICT, Marketing en Communicatie en Facilities
 • Schrijven van artikelen en teksten voor de interne communicatie.
 • Ontwikkelen en geven van trainingen en workshops
 • Het ontwikkelen en inrichten van een HNW portaal en wiki in SharePoint 2010

 

mrt 2009 – jan 2010            Projectmedewerker – Hercertificering ISO 14001
Interne opdracht binnen Logica.

Voor dit project heb ik als Project Management Officer projectondersteuning gegeven aan de projectmanager. Hierbij was ik verantwoordelijk voor het bijhouden en bewaken van de planning. Daarnaast was ik samen met de QA Officer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de procesdocumentatie, controlelijsten en rapportages.

 Als resultaat is het ISO 14001 certificaat behaald.

 Activiteiten

 • Ondersteuning van de projectmanager
 • Het bijhouden en bewaken van de planning
 • Ontwikkelen van de procesdocumenten en rapportages

 

jan 2009 – mrt 2009            Business consultant  – QA/Matching en Resourcing
Interne opdracht binnen Logica.

Als consultant heb ik een analyse gedaan ter verbetering van diverse kwaliteits- en proces-verbeteringsprojecten. Hierbij ging het om het uitwerken van processen/procedures en het verwerken van deze informatie is documentatie.

 Als resultaat zijn nieuwe procesdocumenten en handleidingen opgeleverd.

 Activiteiten

 • Analyse processen en procedures voor het matching & resourcing proces
 • Interviews afnemen / informatie verzamelen
 • Herzien van procesdocumenten en handleidingen

 

sep 2007 – dec 2008           Projectleider – BPO/Pensioenen
Interne opdracht binnen Logica.

Binnen de pensioenbranche is er per 2007 een nieuwe wet- en regelgeving van kracht. Een onderdeel daarvan is de afkoop van kleine pensioenen. Als consultant kreeg ik de opdracht alle (financiële) informatie te verzamelen. Daarna ik het hoofdproces binnen Business Proces Outsourcing voor Afkoop kleine pensioenen heb uitgewerkt. Deze aangeleverde informatie is als basis gebruikt van waaruit de propositie verder is ontwikkeld.
In navolging hierop was ik verantwoordelijk voor het verder begeleiden van deze propositie, waarbij ik rapporteerde aan de Sales Director.
Voor de ontwikkeling van de BPO solution ben ik ingezet als projectmanager en stuurde hierbij een groep experts (5/10 personen) aan op divers vlak.

Het resultaat is een volledig uitgewerkte propositie en een werkende BPO oplossing.

 Activiteiten

 • Aansturen van projectleden bij de bouw en inrichting van het BPO proces.
 • Teamlid bij het opstellen van de RFI / RFP
 • Het ontwikkelen van een BPO (Business Proces Outsourcing) proces ten behoeve van afkoop van (kleine) pensioenen
 • Lid van het ontwerpteam
 • Ondersteuning voor afdeling Sales
 • Opstellen van het projectplan
 • Bewaken van het projectplan en planning
 • Het opstellen van Use Cases
 • Rapporterend aan Stuurgroep

 

aug 2007 –  okt 2007            Business Consultant – Competentiemanagement
Interne opdracht binnen Logica.

Binnen een vestiging van Logica was een kwaliteitsverbetering slag gewenst voor de interne processen.
Als consultant heb ik een analyse gedaan voor de verbetering van de organisatie en de processen binnen deze vestiging.

Als resultaat heb ik hiervoor een aanbeveling geschreven voor het management, waarbij de focus lag op het samenbrengen van visie, competenties, personeel, kwaliteit en marktvraag.

 Activiteiten

 • Analyse huidige processen
 • Interviewen van management en medewerkers
 • Schrijven van aanbeveling

 

jul 2002 – aug 2007           Projectleider/Functioneel analist
Interne opdracht binnen Logica.

Door Logica HR Services werd een personeelsinformatiesysteem ontwikkeld ten behoeve van het in huis verwerken van de personeelsadministratie.
Ik had een duo functie als projectleider en functioneel analist, rapporterend aan de teammanager.
Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het samenstellen en bewaken van releaseplanningen. Het team bestond uit 4 ontwikkelaars en 2 testers die aan mij rapporteerden. Als functioneel analist was ik verantwoordelijk voor het gehele proces. Van het verwerken van ingekomen wensen en fouten (beoordelen, specificeren en overdracht aan ontwikkeling) tot aan de releaseplanning en project coördinatie. Verder was ik verantwoordelijk voor de daarbij behorende (gebruikers)documentatie. Tevens nam ik zitting in het Expertteam.

 Als resultaat heb ik meerdere releases van het systeem succesvol opgeleverd, inclusief een geheel nieuwe GUI.

Activiteiten

 • Het aansturen van ontwikkelaars en testers
 • Samenstellen en bewaken van release-planningen
 • Lid van het expertteam (besluitvorming ontwikkelingen en toekomst)
 • Lid van expertteam ten behoeve van selectie E-HRM systeem
 • Afstemming met (software)partners, (semioverheid)instanties voor ontwikkeling product
 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan
 • Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie een nieuwe GUI (in MS Access)
 • Opstellen van requirements
 • Opstellen van het functioneel ontwerp
 • Vertaling naar technisch ontwerp
 • Opstellen van interne communicatie
 • Opstellen van interne- en externe release notes
 • Rapportage aan de verantwoordelijke manager

 

dec 2000 – jul 2002           Functioneel analist/consultant
Consultant in opdracht van Logica

Door de Logica HR Services werd een personeelsinformatiesysteem ontwikkeld ten behoeve van het in huis verwerken van de personeelsadministratie.
Ik was werkzaam als functioneel ontwerper/maatwerkspecialist waarbij ik verantwoordelijk was voor de analyse, ontwikkeling en implementatie van maatwerk. Als consultant aan de servicedesk, was ik verantwoordelijk voor het beantwoorden van zowel functionele als technische vragen, waarbij de nadruk lag op de technische ondersteuning aan klanten bij de migratie naar een nieuw versie van MS Access.
Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de verbetering van het interne werkproces voor de helpdesk en het begeleiden van nieuwe werknemers.

 Als resultaat heb ik klanten telefonisch begeleid bij de migratie, heb ik divers maatwerk opgeleverd en heb ik een opleidingstraject opgezet voor nieuwe werknemers.

Activiteiten

 • Adviseren van klanten op gebied van maatwerk en systeeminrichting
 • Analyseren en beantwoorden van functionele en technische (maatwerk)vraagstukken
 • (Telefonische) Functionele- en technische ondersteuning
 • Migreren van databases (MS Access)
 • Opstellen functioneel ontwerp van (klant)vraagstukken
 • Ontwikkelen van maatwerk functionaliteit
 • Opstellen van (gebruikers)documentatie
 • Coachen van nieuwe medewerkers

 

jul 1996– dec 2000          Sales- and Marketing/ Planner / Management assistant
Interne functie binnen Logica.

Ter ondersteuning voor de sales- en marketing binnendienst ondersteund waarbij, telefonische acquisitie, beursorganisatie en procesverbetering de speerpunten zijn.
Als cursusplanner was ik verantwoordelijk voor de jaarplanning waarvoor ik de inschrijvingen, beschikbaarheid van docenten, locaties en materiaal op elkaar afstemde. Tijdens deze functie was ik tevens verantwoordelijk voor de inrichting van het planningspakket naar de gewenste standaarden.

 Als resultaat heb ik het planningspakket ingericht, rapportages ontwikkeld en het interne salesondersteuningsproces verder verbeterd.

 Activiteiten

 • Ondersteuning van salesconsultants
 • Telefonische acquisitie
 • Organiseren en hosten van seminars
 • Ontwikkelen van salesrapportages
 • Planner van cursussen
 • Opstellen van correspondentie
 • Opstellen van managementrapportages
 • Personal Assistent van Adjunct Directeur

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/home/ericavandenbergnl/domains/ericavandenberg.nl/htdocs/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399